ผู้จัดการแผนกบัญชี ประจำสำนักงานใหญ่ (หัวหิน)

ความรับผิดชอบ

 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคล จำนวน 5 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์ในระดับบริหาร 3 ปี
 • มีความคล่องตัว สามารถเดินทางทำงานได้ที่หัวหิน ( มีที่พักที่หัวหินให้ )
 • เป็นคนกระตือรือร้น และทำงานในเชิงรุกได้ (Proactive)
 • มีความสามารถใช้งาน MS office Word, Excel เป็นอย่างดี
 • เป็นคนที่เรียนรู้งานได้เร็ว และสามารถต่อยอดได้
 • มีทัศนะคติในทางบวก และมี Service mind
 • กล้าคิด กล้าแสดงออก นำเสนองานใหม่ๆได้
 • มีความรอบคอบในการทำงาน และสามารถทำงานเสร็จได้ตามเวลาที่กำหนดได้
คุณสมบัติ :
 • เพศ ชาย หรือหญิง อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์,สาขาบริหารงานบุคคล,สาขารัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานในเชิงรุกได้ และมีบุคลิกที่กระตือรือร้น
 • มี Service mind สูง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ พูด อ่าน เขียน ในระดับปานกลาง- ดี
Corporate Sales Executive ประจำสำนักงานใหญ่ / หัวหิน

ความรับผิดชอบ

 • ติดต่อ จัดการ และดูและ agents corporates
 • เขียนตอบอีเมล์ลูกค้า
คุณสมบัติ :
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี สถานะโสด
 • มีบุคลิก และหน้าตาดี มีมนุษย์สัมพันธ์เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย Corporate มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจการตลาด,สาขาการจัดการ, สาขาบริหารกิจการกอล์ฟ, สาขานิเทศน์ศาสตร์, สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ พูด อ่าน เขียน ในระดับปานกลาง- ดี
 • มีบุคลิกภาพที่ดี และมี Service mind สูง ยิ้มแย้ม สามารถทำงานได้ในเชิงรุก (Proactive)
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองสูง และจิตวิทยาในการสื่อสารกับลูกค้า มีไหวพริบ และปฏิภาณดี มีความคล่องตัวในการทำงาน
 • สามารถทำงานได้ทั้งที่กรุงเทพฯ และมาปฏิบัติงานที่หัวหินได้(มีที่พักให้)
สวัสดิการที่จะได้รับ

ประกันสังคม บ้านพัก เบี้ยขยัน เซอร์วิสชาร์จ เครื่องแบบพนักงาน ของขวัญสตาฟ เงินกู้ เงินช่วยเหลืองานศพ

สนใจติดต่อ

คุณกนกพร แก้วเจริญ โทร 032-527-758-63

Home Golf Course Green Fee Course Info Golf Club Sports Club News / Promotions Reseration Contact us